Hỗ trợ bán hàng Hà Nội: 0986.373.517 | HCM09.1131.1141

Cảm biến nhiệt độ chuẩn

810 | Mã Sản Phẩm:
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Điểm bán: N/A
Đặt hàng (Giao hàng miễn phí)
 
HN:    0986.373.517
HCM: 09.1131.1141
 

Tags: 1. Cảm biến nhiệt độ chuẩn đầu: AM1960 / AM1950 Quartz SPRt, AM1880, AM1968, AM1860, AM1950 Dải nhiệt độ:
Cảm biến nhiệt độ chuẩn
1. Cảm biến nhiệt độ chuẩn đầu:
AM1960 / AM1950 Quartz SPRt, AM1880, AM1968, AM1860, AM1950

Dải nhiệt độ:
                      1950: -200 °C to 500 °C
                      1960: -200 °C to 670 °C
Độ trôi nhiệt:
                       1950      <0.002 °C after 100 hours at 500 °C,
                                      <0.004 °C/year typical
                       1960      <0.003 °C after 100 hours at 661 °C,
                                      <0.005 °C/year typical

Độ lặp lại: ±0.001 °C
Đường kính: 7 mm (OD) X 480 mm (L)
 
2. Cảm biến nhiệt độ chuẩn thứ
AM1751, AM1730, AM1710

Dải nhiệt độ:
                    1751-12: -200 °C to 670 °C
                    1751-20: -200 °C to 670 °C
Độ chính xác:
                        ±0.025 °C at -196 °C
                        ±0.015 °C at 0.01 °C
                        ±0.035 °C at 420 °C
                        ±0.05 °C at 661 °C
Độ lặp lại: ±0.007 °C

3. Cảm biến nhiệt độ chuẩn công nghiệp
AM1660, AM1640, AM1620, AM1610
Dải nhiệt độ:

                     1660: -200 °C to 670 °C                       
                     1640: -200 °C to 420 °C                       
                     1620: -60 °C to 300 °C
Độ chính xác:
                      ±0.04 °C at -200 °C
                      ±0.035 °C at 0°C
                      ±0.05 °C at 200 °C
                      ±0.09 °C at 420 °C
                      ±0.15 °C at 660 °C

Độ lặp lại: ±0.01 °C

4. Cảm biến nhiệt độ chuẩn AM1758 Gradient PRT
Dải nhiệt độ: -200 °C to 670 °C

Độ ổn định:
                   ±0.003 °C at -196 °C
                   ±0.003 °C at 0.01 °C
                   ±0.004 °C at 232 °C
                   ±0.005 °C at 420 °C
                   ±0.006 °C at 661 °C


 Sản phẩm cùng loại

 
Tin mới nhất