Hỗ trợ bán hàng Hà Nội: 0986.373.517 | HCM09.1131.1141

Chủ tịch Hội cơ khí chính xác Nhật Bản thăm và làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam

Thăm và làm việc với Viện Đo lường Việt Nam (Viện) là một trong chương trình làm việc của Tiến sĩ Masato Aketagawa - Giáo sư Trường Đại học Công nghệ Nagaoka kiêm Chủ tịch Hội cơ khí chính xác Nhật Bản tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Ông Masato Aketagawa đã tới thăm, làm việc với Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam và cán bộ phòng Đo lường Độ dài.

Chủ tịch Hội cơ khí chính xác Nhật Bản thăm và làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam

Thăm và làm việc với Viện Đo lường Việt Nam (Viện) là một trong chương trình làm việc của Tiến sĩ Masato Aketagawa - Giáo sư Trường Đại học Công nghệ Nagaoka kiêm Chủ tịch Hội cơ khí chính xác Nhật Bản tại Việt Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, Ông Masato Aketagawa đã tới thăm, làm việc với Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam và cán bộ phòng Đo lường Độ dài.

Giáo sư Masato Aketagawa đã trình bày các kết quả nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản trong việc ứng dụng laser ổn định tần số và lược tần số quang học vào các phép đo lường lĩnh vực Độ dài, với độ không đảm bảo của phép đo đạt tới pico mét (10-12).

Tiếp theo đó, Lãnh đạo Viện Đo lường Việt Nam và giáo sư Masato Aketagawa đã thảo luận các nội dung hợp tác trong tương lai giữa Viện với Trường Đại học và Hội cơ khí chính xác Nhật Bản. Một trong các nội dung thảo luận hợp tác là việc tiếp nhận các cán bộ của Viện Đo lường Việt Nam sang học hỏi kinh nghiệm và đào tạo tại trường Đại học Công nghệ Nagaoka của Nhật Bản.

Chuyến thăm và làm việc của giáo sư Masato Aketagawa tại Viện Đo lường  Việt Nam đã mở đầu cho sự hợp tác phát triển giữa Viện Đo lường Việt Nam với Trường Đại học Công nghệ Nagaoka và Hội cơ khí chính xác Nhật Bản trong thời gian tới

Một số hình ảnh GS.TS. Aketagawa thăm và làm việc tại Viện Đo lường Việt Nam
 
 
Nguồn: www.vmi.gov.vn
Những tin cũ hơn
 
Tin mới nhất