Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cài đặt máy đo chuẩn Rohs

  • Thiết bị được hiệu chuẩn theo bộ mẫu chuẩn Đức, Mỹ, Nhật
  • Cài đặt các đường đo theo yêu cầu: PE, CrCL, …
  • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, cài đặt máy đo chuẩn Rohs