Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo khúc xạ mắt

Liên hệ

Bộ thiết bị kiểm định phương tiện đo khúc xạ mắt

Xuất xứ: Mỹ

Đáp ứng ĐLVN 363:2020 và ISO10342

Phạm vi trị số thấu kính:

(-20 ÷ +20) D:

-20 D; -18 D; -16 D; -14 D; -12 D;

-10 D; -8 D; -6 D; -4 D; -2 D;

0 D; +2 D; +4 D; +6 D; +8 D;

+10 D; +12 D; +14 D; +16 D; +18 D; +20 D.

Độ chính xác: ≤ 0,05 D