Bơm tạo áp suất hiệu chuẩn, kiểm định áp kế tự động PCON-Y17

Liên hệ

Bơm tạo áp suất hiệu chuẩn, kiểm định áp kế tự động
Hãng sản xuất: Presys
Model: PCON-Y17
Môi chất: Khí
Tạo áp suất tự động
Dải tạo áp suất: -0.8 bar, 17 bar, 35 bar, 50 bar, 70 bar