Bơm tạo áp suất

Liên hệ

Quà tặng
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Điểm bán: N/A

Thiết bị gọn nhẹ, điều chỉnh áp suất chính xác
Khả năng tạo áp suất; chất khí (0 – 40 bar), nước (0 – 700 bar), dầu (0 – 1000 bar)