ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN MPI 530

Liên hệ

Thiết bị đo điện trở cách điện MPI 530 , điện trở tiếp địa MPI 530, điện trở suất của đất MPI 530, Kiểm tra dòng dò RCD MPI 530

Ngắn mạch đo vòng lặp:
đo vòng ngắn mạch với độ phân giải 0,01 Ω, mạng lưới phân phối mà không tiggering RCD (IΔn≥30 mA): 0,13 … 1999,9 Ω
• Các phép đo sử dụng Uni-Schuko cắm với nút đo kích hoạt (cũng có khi dây  L và N đổi lại ) hoặc 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m dây đo, với việc sử dụng mua thêm của bộ điều hợp ổ cắm 3 pha (AGT) ,
• Các Kiểm tra dòng điện của các thiết bị còn lại (RCD), các loại AC, A, F, B và B +:
L-PE vòng  ngắn mạch đo  trở kháng với dòng 15 mA),
Đo lường và ghi lại giá trị của điện áp, tần số, AC, cosφ và Công suất (hiệu dụng, phản kháng), điện áp và dòng điện đỉnh  tại lên đến 40, THD.
Đo trở kháng đất RE dùng Phương pháp
3p và 4p • -0,5 Ω … 1,99 kΩ 50 V
• -0,56 Ω … 1,99 kΩ 25 V
Đo điện trở đất chính xác nhất với kìm (3p + kìm): 0 … 1,99 kΩ
Đo điện trở đất với hai kẹp: 0 … 999 Ω
Đo điện trở suất của đất (ρ)
0 … 99,9 kΩm
Đo thứ tự pha
Đo các thông số RCD (điện áp khoảng 95 … 270 V):
Đo điện trở cách điện
• cho UN = 50 V: 50 kΩ … 250 MΩ
• cho UN = 100 V: 100 kΩ … 500 MΩ
• cho UN = 250 V: 250 kΩ … 999 MΩ
• cho UN = 500 V: 500 kΩ … 2 GΩ
• cho UN = 1000 V: 1.000 MΩ … 9,99 GΩ
đo điện áp thấp sức đề kháng và mạch liên tục
Đo độ rọi
Ghi dữ liệu và phân tích nguồn điện 1 pha