Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring system

Liên hệ

Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring system Phạm vi đo trực tiếp: đến 100 mm Đo kích thước trong: (1 ~ 480) mm Đo kích thước ngoài: (0 ~ 680) mm Đo đường kính ren ngoài: (0 ~ 480) mm Đo đường kính ren trong: (3 ~ 90) mm Độ phân giải: 0,01 µm Độ không đảm bảo đo: U = (0,14 + L(mm)/1200) µm (đo trực tiếp) Lực đo: (0 ~ 2,5) N Bàn đo: Bề mặt làm việc 160 x 160 (mm); hành trình ngang (trục Y): 25 mm; hành trình lên xuống (trục Z): 100 mm. Góc quay trục Z: ± 4 ̊; Góc quay trục Y: ± 3 ̊; chịu tải: 11 kg. Kết cấu máy được thiết kế tuân thủ nguyên lý Abbe. Hệ thống tự động bù sai số do ảnh hưởng nhiệt gồm cảm biến nhiệt có độ phân giải 0,01 ̊ C kết nối với máy tính, phần mềm. Máy có khả năng điều chỉnh tiếp xúc của các mũi đầu đo. Thước đo và phần mềm đo dịch chuyển trục Z (0 ~ 25) mm, độ phân giải 0,1 µm. Máy được cung cấp kèm với giấy chứng nhận hiệu chuẩn bởi phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025.

Hệ thống máy đo độ dài vạn năng, Universal Length Measuring system
Phạm vi đo trực tiếp: đến 100 mm
Đo kích thước trong: (1 ~ 480) mm
Đo kích thước ngoài: (0 ~ 680) mm
Đo đường kính ren ngoài: (0 ~ 480) mm
Đo đường kính ren trong: (3 ~ 90) mm
Độ phân giải: 0,01 µm
Độ không đảm bảo đo: U = (0,14 + L(mm)/1200) µm (đo trực tiếp)
Lực đo: (0 ~ 2,5) N
Bàn đo: Bề mặt làm việc 160 x 160 (mm); hành trình ngang (trục Y): 25 mm; hành trình lên xuống (trục Z): 100 mm. Góc quay trục Z: ± 4 ̊; Góc quay trục Y: ± 3 ̊; chịu tải: 11 kg.
Kết cấu máy được thiết kế tuân thủ nguyên lý Abbe.
Hệ thống tự động bù sai số do ảnh hưởng nhiệt gồm cảm biến nhiệt có độ phân giải 0,01 ̊ C kết nối với máy tính, phần mềm.
Máy có khả năng điều chỉnh tiếp xúc của các mũi đầu đo.
Thước đo và phần mềm đo dịch chuyển trục Z (0 ~ 25) mm, độ phân giải 0,1 µm.

Máy được cung cấp kèm với giấy chứng nhận hiệu chuẩn bởi phòng thí nghiệm được công nhận theo ISO 17025.