Lò chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Black Body, đến 1200°C

Liên hệ

Nguồn chuẩn nhiệt hiệu chuẩn nhiệt độ từ xa Lò chuẩn nhiệt độ hồng ngoại Black Body máy, thiết bị, Hiệu chuẩn, hiệu chỉnh, kiểm định, đo lường, nhiệt độ, máy hiệu chuẩn nhiệt độ, lò chuẩn nhiệt, thiết bị hiệu chuẩn nhiệt, thiết bị kiểm định, thiết bị đo lường, thiết bị hiệu chuẩn, độ ẩm, độ dài, cơ lý độ dài, điện, xăng, chì, kìm, áp suất, đồng hồ áp suất, kiểm công tơ điện, kiểm tra, máy đo

Nguồn chuẩn nhiệt hiệu chuẩn nhiệt độ từ xa
Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ bằng hồng ngoại
Dải nhiệt độ: -30 °C đến 150 °C, Từ môi trường đến 500 °C, từ 50 °C đến 1200 °C.
Dễ sử dụng, dễ thao tác hiệu chuẩn