Thiết bị đo nhiệt độ chính xác cao, hiệu chuẩn nhiệt độ ST-501 (Thermometer)

Liên hệ

Thiết bị đo nhiệt độ chính xác cao, hiệu chuẩn nhiệt độ
Đầu đo nhiệt chuẩn PRT
Khả năng đo: -200 oC đến 2320 oC
Độ đọc: 0.001 oC
Khả năng đo: mV 0 – 70 mV, độ đọc 0.0001 mV
Ohm: 0 – 100 Ohm, độ đọc 0.0001 Ohm
Đầu đo: Pt-100, Pt-25, TC-J, TC-C, TC-S