Thiết bị hiệu chuẩn độ dài LEN-9003

Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn độ dài đa năng LEN-9003
Hiệu chuẩn thước cặp, banme,
Dải đo: 200 mm ~ 1000 mm
Sai số của tấm chuẩn: 0.002 mm