Thiết bị kiểm định phương tiện đo áp suất khí quyển Baromet PCA 570

Liên hệ

Thiết bị dùng để kiểm định áp suất (Baromet) dùng để kiểm định phương tiện đo áp suất khí quyển (Baromet) kiểu chị thị số và tương tự

– Buồng kiểm định Baromet, giả lập môi trường áp suất tuyệt đối:
+ Phạm vi hoạt động đến ≥1200 hPa tuyệt đối
+ Kích thước hiệu dụng: ≥ (280 x 270 x 240) mm
+ Vật liệu chề tạo: Nhôm / Mica trong suốt hoặc vật liệu tương đương nhưng phải có cửa sổ trong suốt để dể dàng theo dõi giá trị đo của các phương tiện đo bên trong
+ Có chấu nối để truyền nguồn điện tắt mở phương tiện đo từ bên trong buồn kiểm ra bên ngoài
– Chuẩn đo lường:
+ Phạm vi đo: phủ được dảy đo ( 350 ÷ 1100) hPa tuyệt đối
+ Độ chính xác: 0,25 hPa
– Thiết bị điều chỉnh áp suất:
+ Khả năng điều áp suất dư đến ≥1500 hPa
+ Khả năng điều áp suất âm đến  ≤ – 1000 hPa
– Thiết bị tạo nguồn áp suất dư:
+ khả năng tạo áp đến 6000 hPa
+ Có khả tăng hoặc giảm áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp của hệ thống tạo áp ở giới hạn đo trên  không vượt quá 5 %  trong thời gian 5 phút, sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo trên 15 phút.
– Thiết bị tạo nguồn áp suất âm:
+ khả năng hút âm đến ≤ – 1000 hPa
+ Có khả tăng hoặc giảm áp suất một cách đều đặn. Độ giảm áp của hệ thống tạo áp ở giới hạn đo dưới  không vượt quá 5 %  trong thời gian 5 phút, sau khi đã chịu tải ở giới hạn đo dưới 15 phút