THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TIM EECV-01

Liên hệ

Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo điện tim được thiết kế phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 43:2017

Xuất xứ: Việt Nam

Model: EECV-01

1. Đặc tính kỹ thuật: Chuẩn dùng để kiểm định phương tiện đo Điện tim

  • Tạo sóng hình sin :
  • Dải tần làm việc: 01 Hz ¸ 999 Hz , sf = ± 1%.
  • Điện áp ra: 0.01 mV ¸ 16 mV, sU = ± 1%.
  • Tạo sóng hình vuông :
  • Dải tần làm việc: 0.01 Hz ¸ 999 Hz , sf = ± 1%.
  • Điện áp ra : 0.01 mV ¸ 16 mV, sU = ± 1%.
  • Số kênh tối đa: 10
  • Khả năng tự động : Bán tự động
  • Chỉ thị : 10 số LED 7 thanh.
  • Điện áp nguồn nuôi: 220 V ± 10 %, tần số: 50 Hz.