Bộ thiết bị chuẩn kiểm định nhiệt kế y học T-30NIR-H

Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt kế hồng ngoại đo trán, đo tai T-30NIR-H
Thiết kế làm chuẩn chính với ứng dụng kiểm định :

  • Nhiệt kế y học thủy tinh-thủy ngân cặp nách có cơ cấu cực đại theo ĐLVN 21:2017
  • Nhiệt kế y học điện tử hiện số có cơ cấu cực đại theo qui trình ĐLVN 23:2017
  • Nhiệt kế y học bức xạ hồng ngoại đo nhiệt độ tai cơ thể người theo qui trình ĐLVN 213:2009
  • Dải nhiệt độ chuẩn : Từ nhiệt độ phòng  đến 500C
  • Độ ổn định : ±0.01 oC
  • Độ đồng đều : ±0.01 oC
  • Độ khôngđảm bảo đo của bể điều nhiệt không lớn hơn 0.02 0C
  • Tích hợp nguồn vật đen chuẩn với hệ số phát xạ (độ đen) : xấp xỉ 0.999
  • Độ không đảm bảo đo của nguồn vật đen chuẩn không lớn hơn 0.05 0C
  • Trọng lượng: khoảng 30 kg