Cân kiểm quả, cân so sánh khối lượng

Liên hệ

Quà tặng
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Điểm bán: N/A

Cân kiểm quả, cân so sánh khối lượng Khả năng kiểm: quả cân cấp chính xác E2, F1, F2, M1, M2 Phù hợp với quy trình kiểm định ĐLVN 47:2009
Cân kiểm quả, cân so sánh khối lượng
Khả năng kiểm: quả cân cấp chính xác E2, F1, F2, M1, M2
Phù hợp với quy trình kiểm định ĐLVN 47:2009
Cân so sánh có độ phân giải rất cao, lên đến 52 triệu điểm và nổi bật nhờ tính ổn định cực cao.
Hai tính năng này cho phép cân so sánh giữa một khối lượng đã biết và một mẫu thử tham chiếu chưa biết ngay cả khi sự chênh lệch khối lượng là rất nhỏ.