Cân so sánh khối lượng, Mass comparator PM 25.4Y.KB / PM 50.4Y.KB

Liên hệ

Cân kiểm quả, cân so sánh khối lượng Khả năng kiểm: quả cân cấp chính xác E2, F1, F2, M1, M2 Phù hợp với quy trình kiểm định ĐLVN 47:2009 Cân so sánh khối lượng, Mass comparator PM 25.4Y.KB / PM 50.4Y.KB

Cân kiểm quả, cân so sánh khối lượng Khả năng kiểm: quả cân cấp chính xác E2, F1, F2, M1, M2 Phù hợp với quy trình kiểm định ĐLVN 47:2009

Cân so sánh khối lượng, Mass comparator PM 25.4Y.KB / PM 50.4Y.KB

* Cấp chuẩn và dải ứng dụng:
OIML-R111
Class F2: 5kg ~ 20kg / 50kg
Class M1: 2kg ~ 20kg / 10kg~50kg
Mức cân lớn nhất: 25.5kg / 51kg
Khả năng đọc: 10mg / 100mg
Độ lặp lại tải max: 15mg (20kg) / 100mg (50kg)
Độ lặp lại tải nhỏ: 8mg (1kg) / 70mg (10kg)
Thời gian ổn định: 10 giây
Kết nối RS232, enthernet
Bộ hiển thị màn hình màu cảm ứng 5.7 inch, chạy hệ điều hành windows CE7.0. Có cổng kết nối RS232, USB, Internet.
Kích thước mặt cân: 302×252 mm