Can nhiệt chuẩn đến 1300 °C, AM1210

Liên hệ

Can nhiệt chuẩn đến 1300°C, AM1210
Đầu đo nhiệt độ chuẩn can S
Dải nhiệt độ: 0 °C to 1300 °C
Loại: Type S: Platinum/10 % Rhodium vs. platinum
Độ ổn định: ±0.2 °C at 1084.62 °C
Đường kính: 6 mm, dài 500 mm