Gông từ kiểm tra khuyết tật từ tính

Liên hệ

Gông từ AC
Model: P2-S
Nhà sản xuất: Parker Research / Mỹ; Xuất xứ: Mỹ
Từ trường kiểm tra kiểu AC
Khoảng cách chân đo tối đa: 12 in. (304.8mm)
Dây cắm nguồn: Dài ~ 3 mét
Vượt khả năng nâng 10 lb theo yêu cầu của ASTM
Chu trình hoạt động: 50% hoặc khoảng 2 phút bật và 2 phút tắt
Nguồn điện: 230VAC, 50/60Hz
Cường độ dòng: 1.5A
Trọng lượng: 2.22 kg
Bộ bao gồm:
– Gông từ AC P2-S