Thiết bị kiểm định Taximet

Liên hệ

Thiết bị kiểm định taximet lưu động
Chuẩn đo lường lưu động kiểm định tắc xi mét dùng cho xe 4 chỗ, 7 chỗ và 12 chỗ.  Cấp chính xác: 0,5
(Thiết bị đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phê duyệt mẫu phương tiện đo theo quyết định số 500/ QĐ-TĐC ngày 20/10/2001).
– Hệ thống hoàn toàn đáp ứng qui trình kiểm định taximeter ĐLVN 01:2003 do nhà nước Việt Nam ban hành. Phần mềm kiểm định taximet theo ĐLVN 01:2014

1, Bộ ru lô
Bộ Rulô chắc chắn, giúp không bị trượt khi xe ra vào,
hệ thống phanh hãm dạng khớp an toàn. Có côn trống trượt bánh xe.
– Tải trọng lớn nhất 1 400 kg.
– Tốc độ tối đa: 50 km/h.
– Kích thước cơ bản: (2250 x1000 x120) mm.
– Có 04 bộ côn chống trượt.
– Có 02 bộ phanh.