Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator MCS-XV

Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator

Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator MCS-XV
Khả năng đo: mA, mA, Volts, ohms, RTD, TC, Hz, cấp chính xác 0.01%
Với 4 lựa chọn đầu đo áp suất từ 250 mmH2O đến 10,000 psi
Nguồn cấp 24 Vdc cho transmitter
Kết nối USB và máy in trực tiếp, xuất file PDF