Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator

Liên hệ

Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator Khả năng đo: mA, mA, Volts, ohms, RTD, TC Đầu vào và đầu ra hoạt động cùng một thời điểm Độc lập đầu vào và đầu ra

Thiết bị hiệu chuẩn đa đăng, process calibrator
Khả năng đo: mA, mA, Volts, ohms, RTD, TC
Đầu vào và đầu ra hoạt động cùng một thời điểm
Độc lập đầu vào và đầu ra