THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH HUYẾT ÁP KẾ

Liên hệ

Bộ thiết bị kiểm định huyết áp kế

Cấu hình bao gồm:

* Áp kế chuẩn

– Xuất xứ: Mỹ

– Loại điện tử hiện số, hiển thị rõ ràng với 5 số, hiển thị % dải đo.

– Giải đo: 0 ~ 700 mbar (0 ~ 10 psi)

– Cấp chính xác: 0.1%

– Khả năng chuyển đổi nhiều đơn vị đo

– Môi chất sử dụng: khí

– Chuẩn kết nối: ¼” NPT male

– Thiết bị có pin 9V trong và nguồn 220V.

*Bơm tạo áp

– Xuất xứ: Mỹ

– Giải bơm: 0 – 7 bar

(Bơm tạo áp có thể sử dụng để tạo áp kiểm định các áp kế đến 7bar, có bơm tạo áp suất nhanh và bơm điều chỉnh áp suất nhỏ rất chính xác, Bước điều chỉnh đến 0.01 psi)