Cảm biến nhiệt độ chuẩn

Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ chuẩn đầu: AM1960 / AM1950 Quartz SPRt, AM1880, AM1968, AM1860, AM1950 Dải nhiệt độ:

Cảm biến nhiệt độ chuẩn
1. Cảm biến nhiệt độ chuẩn đầu:
AM1960 / AM1950 Quartz SPRt, AM1880, AM1968, AM1860, AM1950

Dải nhiệt độ:
1950: -200 °C to 500 °C

                      1960: -200 °C to 670 °C

Độ trôi nhiệt:
1950      <0.002 °C after 100 hours at 500 °C,
                                      <0.004 °C/year typical
                       1960      <0.003 °C after 100 hours at 661 °C,

                                      <0.005 °C/year typical

Độ lặp lại: ±0.001 °C

Đường kính: 7 mm (OD) X 480 mm (L)

2. Cảm biến nhiệt độ chuẩn thứ
AM1751, AM1730, AM1710

Dải nhiệt độ:
1751-12: -200 °C to 670 °C

                    1751-20: -200 °C to 670 °C

Độ chính xác:
±0.025 °C at -196 °C
                        ±0.015 °C at 0.01 °C
                        ±0.035 °C at 420 °C
                        ±0.05 °C at 661 °C
Độ lặp lại: ±0.007 °C

3. Cảm biến nhiệt độ chuẩn công nghiệp
AM1660, AM1640, AM1620, AM1610
Dải nhiệt độ:

                     1660: -200 °C to 670 °C
                     1640: -200 °C to 420 °C
                     1620: -60 °C to 300 °C

Độ chính xác:

                      ±0.04 °C at -200 °C
                      ±0.035 °C at 0°C
                      ±0.05 °C at 200 °C
                      ±0.09 °C at 420 °C
                      ±0.15 °C at 660 °C

Độ lặp lại: ±0.01 °C

4. Cảm biến nhiệt độ chuẩn AM1758 Gradient PRT
Dải nhiệt độ: -200 °C to 670 °C

Độ ổn định:
±0.003 °C at -196 °C
                   ±0.003 °C at 0.01 °C
                   ±0.004 °C at 232 °C
                   ±0.005 °C at 420 °C

                   ±0.006 °C at 661 °C