Thiết bị thử độ bền cách điện, thiết bị thử điện áp xoay chiều)

Liên hệ

Thiết bị thử độ bền cách điện, thiết bị thử điện áp xoay chiều) (Theo yêu cầu của ĐLVN) Xuất xứ: Trung Quốc Điện áp: 0 ~ 5 kVAC Dòng ra: 0 ~ 100 mAC Công suất: 500 VA

Thiết bị thử độ bền cách điện, thiết bị thử điện áp xoay chiều)
(Theo yêu cầu của ĐLVN)
Xuất xứ: Trung Quốc
Điện áp: 0 ~ 5 kVAC
Dòng ra: 0 ~ 100 mAC
Công suất: 500 VA